battery management www.isl-batteryservices.nl

Loodzuur vs. Lithium-ion batterijen

Al geruime tijd is de loodzuuraccu een essentieel onderdeel van elektrisch aangedreven intern transport. Het chemische proces binnenin de cellen resulteert in de productie van elektrische energie, die vervolgens wordt gebruikt voor zowel het voortbewegen als voor alle hydraulische functies van de machine. Over het algemeen heeft een loodzuuraccu aanzienlijke afmetingen en is deze gebonden aan vaste maten die vaak mede het ontwerp van de machine bepalen.

De levensduur van een loodzuuraccu bedraagt doorgaans ongeveer 5 jaar of 1.250 laadcycli, op voorwaarde dat de accu correct wordt behandeld. Dit houdt in dat de accu niet te vroeg wordt geladen, niet te diep wordt ontladen en zeker niet wordt gebruikt met onvoldoende accuzuur in de cellen. Daarnaast is het van belang de loodzuuraccu schoon te houden en regelmatig te controleren of alle cellen naar behoren functioneren. Onjuist gebruik of ontoereikend onderhoud kan de levensduur van de loodzuuraccu aanzienlijk verkorten.

Geen onderhoud, Geen zorgen

Een lithium-ion accu ondergaat een ander chemisch proces en heeft een gesloten structuur, wat resulteert in onderhoudsvrij gebruik. De celstructuur van een lithium-ion accu is volledig anders opgebouwd, waardoor de gehele accu verschillende vormen kan aannemen. Lithium-ion accu’s zijn doorgaans compacter en lichter in gewicht. Bovendien kunnen lithium-ion accu’s kortstondig tussentijds worden bijgeladen zonder dat dit ten koste gaat van het aantal laadcycli. Het opladen gebeurt met een hoger vermogen, waardoor het mogelijk is om in korte tijd, bijvoorbeeld tijdens een koffiepauze, aanzienlijke energie bij te tanken. In vergelijking met loodzuuraccu’s hebben lithium-ion accu’s meer laadcycli, doorgaans tot wel 3 keer langer meegaand. De combinatie van het vermogen van de lithium-ion accu en de lader bepaalt de inzetduur van de machine voor één of meerdere shifts.

Dit resulteert natuurlijk wel in een geheel ander kostenplaatje.

Prijsverschil tussen loodzuur en lithium-ion.

Op dit moment zijn de aanschafkosten voor lithium-ion technologie hoger dan die voor loodzuur technologie. Dit komt doordat een lithium-ion accu alleen goed en veilig kan functioneren met een geavanceerd Batterij Management Systeem (BMS), en de technologie van de laders hierop is afgestemd. Samen met de kostbare grondstoffen en de complexe opbouw van de accu leidt dit tot een hogere kostprijs.

Desalniettemin blijft de loodzuur accu een solide keuze, zelfs bij intensief en tweeploegendienstgebruik. Dit komt voornamelijk door de initiële kostenfactor en de mogelijkheid om de loodzuur accu te wisselen. Door een lege accu te vervangen door een volle, kun je ononderbroken doorwerken.

Bij ISL-Batteryservices zorgen wij met de nodige zorgvuldigheid voor het onderhoud aan alle loodzuur accu’s