elektrisch gereedschap

Keuren elektrische arbeidsmiddelen

NEN-norm 3140

Sinds 2019 is de NEN-norm 3140 van toepassing. Deze Nederlandse norm richt zich op de veilige uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van, aan, of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. De norm classificeert apparatuur in diverse categorieën. Het naleven van NEN 3140 helpt organisaties een veilige werkomgeving te creëren, het risico op elektrische ongevallen te verminderen en te voldoen aan relevante voorschriften in Nederland. Het speelt een cruciale rol in het beschermen van werknemers en het handhaven van de integriteit van elektrische systemen. Hieronder is een voorbeeld van de diverse categorieën.

  • Klasse I apparatuur, o.a. kolomboormachine en freesmachine: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, functionele beproeving.
  • Klasse I apparatuur met verwarmingselementen, o.a. magnetron en elektrische kachel: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, meting vervangende lekstroom, functionele beproeving.
  • Klasse I transformatoren en lasapparaten: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand primair en secundair, functionele beproeving.
  • Klasse I kabelhaspels en verlengsnoeren: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, beoordelen doorgang van fase- en nulleider.
  • Klasse II handgereedschap, o.a. schuurmachine en accuboormachine: visuele keuring, isolatieweerstand, functionele beproeving.
  • Klasse II apparatuur zonder uitwendige metalen delen, o.a. looplamp: visuele keuring, functionele beproeving.
  • Klasse II apparatuur met beschermingsleiding, o.a. stofzuiger: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, functionele beproeving.

Bij ISL-BatteryServices is het mogelijk om elektrische arbeidsmiddelen te laten inspecteren en keuren. Op deze manier kunt u uw medewerkers een veilige werkomgeving bieden en tegelijkertijd voldoen aan de Nederlandse voorschriften.

Visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Een visuele inspectie omvat het beoordelen van de algemene staat van het apparaat, waarbij rekening wordt gehouden met vuil, vocht en corrosie. De behuizing mag geen breuken vertonen, het apparaat mag niet op ondeugdelijke wijze zijn aangepast, en de contactstoppen mogen niet beschadigd zijn. Er mogen geen tekenen zijn van oververhitting, en de beschermingsleidingen mogen niet onderbroken zijn.

Bij het meten en beproeven worden de isolatieweerstand en de weerstand van de beschermingsleiding gemeten. Daarnaast wordt gecontroleerd of veiligheidscontacten, elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen en de aardlekbeveiliging naar behoren functioneren. Ten slotte wordt er een test uitgevoerd op kortsluiting.

Bewijs van keuring bewaren!

Op de werkplek dienen schriftelijke bewijsstukken (conform artikel 7.4a, zesde lid) beschikbaar te zijn voor de uitgevoerde keuringen. Deze documentatie kan worden gebruikt om aan de toezichthouder, de Nederlandse Arbeidsinspectie, te tonen dat aan de keuringsverplichting is voldaan.